Security Assessments

Het uitvoeren van analyses en scans op verschillende niveaus (Mens, Proces en Techniek) is te allen tijde het uitgangspunt voor een goede inrichting van ICT Security. Vanuit de assessments ontvangt u adviesrapporten inclusief praktisch toepasbare verbetervoorstellen voor uw ICT-beveiliging.

Het toepassen van penetratietesten kan hier onderdeel van uitmaken. Onze experts onderzoeken uw ICT- of OT-infrastructuur op zwakheden en zij stellen vast op welke wijze daar misbruik van gemaakt kan worden. Hierdoor krijgt u een duidelijk beeld van eventuele risico’s en acute problemen.

Camarate Security biedt 5 verschillende assessments. Deze kunnen (in combinatie) onderdeel uitmaken van de door Camarate ontwikkelde Security-Roadmap voor uw bedrijf.
Organisatie-Scan

Focus op Beleid -> Proces -> Mens Informatiebeleid geldt als basis voor uw data-security. Informatiestromen worden beïnvloed door zowel geautomatiseerde, als handmatige verwerking van data. Voor iedere organisatie is het van belang aandacht te schenken aan het...

Lees meer
Documentatie Assessment

Uw informatie compleet en up-to-date IT-beveiliging begint bij het op orde brengen en houden van documentatie. Hieronder vallen onder meer beveiligingsbeleidsstukken, gerelateerde procesbeschrijvingen, procedures en (netwerk-)diagrammen. De documentatie wordt beoordeeld op aanwezigheid, juistheid en actualiteit. In de...

Lees meer
Firewall Assessment

Firewalls bepalen aan de hand van een ruleset welk netwerkverkeer wordt doorgelaten of wordt tegengehouden. De regels in een ruleset kunnen, zeker als de firewall al enige tijd in gebruik is, verouderd, afwezig of niet juist geconfigureerd...

Lees meer
Systeem-configuratie Scan

Systemen kunnen servers en werkstations zijn, voorzien van verschillende besturingssystemen. Ook hier bepaalt de scope welke systemen worden gescand op bekende kwetsbaarheden. Verder wordt de configuratie van de systemen vergeleken met eisen zoals die zijn gesteld door...

Lees meer
WiFi-beveiliging Scan

Draadloze netwerken vormen een ongrijpbaar verlengstuk van het bedrade netwerk en kent specifieke beveiligingsproblemen. Er wordt gekeken of de draadloze netwerken geen ongeautoriseerde toegang bieden en of de gegevens die door de ether worden verstuurd afdoende beschermd...

Lees meer

Camarate Security

Vulnerability Management

Ja, ik blijf graag op de hoogte!

Nieuws

14 mei 2020 Camarete ICT ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd!

22 november 2019 Leren, studeren en up 2 date blijven.

Complete nieuwsoverzicht